Crossline - marketing

Společnost Crossline, s.r.o. nabízí komplexní služby v oblast marketingu. Naše společnost se zabývá tvorbou marketingových strategií a plánů, jejich realizací, analýzami daného prostředí, poradenstvím ve vybraných oblastech a poskytuje zároveň vzdělávací programy – školení, semináře…apod.

Marketing je součástí každodenního života a jeho působení ovlivňuje chování a myšlení nás všech. V tržním prostředí je marketing neoddělitelnou součástí každého podniku. Zjednodušeně se můžeme na marketing dívat jako na komunikaci se zákazníkem, kdy je jádrem každého marketingového přístupu zejména znalost zákazníka. Ze získaných marketingových informací o zákazníkovi (tedy především po zjištění zákazníkových potřeb a nabídky konkurence), je možné vytvořit optimální nabídku, tvz. marketingový mix. Následně pak dochází k vyhodnocování, jak zákazník na danou nabídku zareagoval.

Činnost naší společnosti je zaměřena především na marketingovou komunikaci (propagaci), tedy na nejviditelnější složku marketingového mixu. Prezentace výrobků i služeb musí být správně zacílena na potencionálního zákazníka. Pro zvolenou cílovou skupinu je třeba vybrat správnou formu komunikačního mixu - reklamu, podporu prodeje, public relations, osobní prodej či direct marketing. Právě proto jsme tu pro vás. Pomůžeme vám nejen zviditelnit vaši firmu a vybudovat dobré jméno společnosti, ale také kvalitně propagovat vaše výrobky a služby.

^ Nahoru ^

Aktuálně

Vzdělávání

Crossline services

Portfolio našich služeb rozšiřujeme o pora-
denství a vzdělávací programy jak v oblasti marketingu a marke-
tingového řízení, tak v oblastech měkkých dovedností (soft skills). Naše společnost se zabývá vytvářením a realizací individuálních
i skupinových vzdělá-
vacích programů „na míru“ jak pro soukromý, tak pro veřejný sektor.

Více informací...

Žijeme Londýnem

Double Decker Londyn

Červený „olympijský“ double decker oslovoval i mládež v ČR.

Více informací...